Stampa PR News

29 Apr 2024

Vanguard: ECB trekt eigen plan en wacht niet op renteverlagingen van de Fed

Beste redacteur,

De ECB staat op het punt om in juni de eerste renteverlaging door te voeren, in tegenstelling tot de Fed. En dus vragen analisten zich af of de ECB ook in de toekomst van het beleid van de Fed zal afwijken. Jumana Salaheen, hoofdeconoom Europa van Vanguard, denkt van wel. De Fed vervult wereldwijd immers een prominentere rol en moet daarom meer dan alleen de binnenlandse omstandigheden in beschouwing nemen. Daardoor neigt de Fed ernaar minder snel actie te ondernemen, vooral wanneer de neerwaartse druk op de euro toeneemt.  

Voor de derde keer op rij vielen de cijfers van het Amerikaans inflatierapport in april mee, waardoor analisten de laatste hoop op een renteverlaging van de Fed in juni opgaven. Vanguard waarschuwde eerder al dat een voorzichtige houding van de Fed er wel eens voor kan zorgen dat de centrale bank dit jaar helemaal afziet van renteverlagingen, aangezien de Amerikaanse economie tegen de verwachtingen in behoorlijk veerkrachtig bleek. 

De economie in de eurozone bevindt zich echter in een andere situatie. De groei bleef de afgelopen kwartalen rond de nul hangen en de inflatie nadert de doelstelling van 2% van de ECB. Momenteel bedraagt de kerninflatie 2,9% op jaarbasis. Tegen het einde van het jaar zal dit volgens Saleheen dalen tot de beoogde 2%. Bovendien zijn er weinig aanwijzingen op verdere inflatiedruk. De loongroei blijft hoog, maar volgens Saleheen betekent dit dat de reële inkomens een inhaalslag gemaakt hebben. Ondertussen lijken de inflatieverwachtingen stabiel en is het prijszettingsgedrag van bedrijven genormaliseerd.   

Saleheen: “Meestal volgt de ECB de Fed, al gebeurt dat vaak met enige vertraging. Kijk maar naar onderstaande grafiek. De renteverhogingen en -verlagingen van de ECB in de jaren 2000 en die van 2006 tot en met 2009 volgden op die van de Fed.” 

Deze keer loopt het anders, voorziet Saleheen: “De omstandigheden binnen de eurozone rechtvaardigen een ander monetair beleid. Ook belangrijke beleidsmakers binnen de ECB, zoals Christine Lagarde, zijn het daarmee eens. Het is al eerder voorgekomen dat het beleid van de twee centrale banken van elkaar afweek. Tegen het einde van de jaren ’10 verlaagde de ECB de rente en breidde haar quantitative easing (QE) uit. Daarentegen schroefde de Fed de rente juist omhoog. Dat was toen gerechtvaardigd omdat de omstandigheden in de eurozone anders waren. Ook deze keer zal de ECB niet bang zijn om de Fed voor te zijn.” 

De ECB is al eerder afgeweken van de Fed 

ECB diverges from Fed

Wat er na juni komt, is nog heel onzeker, meent Saleheen: “Hoe meer het verschillende beleid door de financiële markten wordt ingeprijsd, des te minder zal het uiteindelijke beleid waarschijnlijk verschillen.” 

Notes to editors

Voor meer informatie:
vanguard@stampacommunications.com
Linn Anna Paulsen
+31 (0)20 404 2630
+31 6 131 778 87